Regulamin

Regulamin pobytu w Gospodarstwie Agroturystycznym Leśny Gród
 
 1. Na terenie Gospodarstwa mogą przebywać tylko osoby, które opłaciły pobyt lub uzyskały zgodę gospodarzy.
 2. Pokoje wynajmowane są na potrzeby Gości na doby. Doba wynajmu rozpoczyna się o godzinie 16:00, a kończy o godzinie 11:00 dnia następnego.
 3. Liczba dni pobytu w gospodarstwie agroturystycznym określona jest w potwierdzeniu rezerwacji, którą Gość otrzymuje e-mailem lub telefonicznie, po dokonaniu wpłaty zadatku w wysokości wartości całego zamówienia.
 4. W przypadku rezygnacji z przyjazdu – wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
 5. Opłata za niewykorzystane noclegi nie podlega zwrotowi.
 6. Przedłużenie pobytu poza ustalony okres może być spełnione w miarę istniejących możliwości.
 7.  Psy i koty nie są akceptowane w Gospodarstwie  (wyjątkiem mogą być rasy, posiadające włos – ale tylko po wcześniejszym ustaleniu  z  gospodarzami).
 8. Goście mogą mieć do dyspozycji budynek mieszkalny NR 4  tylko po uprzednim wyrażeniu na to zgody Gospodarza.
 9. Zorganizowanie ogniska wiąże się z dodatkową opłatą.
 10. Goście otrzymują do swojej dyspozycji klucze od pokoi od budynku mieszkalnego NR 2, które są zobowiązani zwrócić w chwili zakończenia pobytu. Zagubienie lub zniszczenie klucza powoduje obowiązek zapłaty w kwocie 40 PLN, pilota do bramy głównej w kwocie 70 PLN.
 11. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22-giej- obowiązek ten szczególnie dotyczy kulturalnego zachowania się pod wiatą ogniskowa- osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowującym się głośno lub agresywnie gospodarze mają prawo nakazać opuszczenie Gospodarstwa w trybie natychmiastowym, bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.
 12. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za mienie Gości.
 13. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność, w tym materialną, za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia dokonane na terenie Gospodarstwa, spowodowane ich działaniem lub działaniem osób, za które odpowiadają.
 14. Goście zobowiązani są przestrzegać zasad bezpieczeństwa i ppoż. na terenie Gospodarstwa, a w szczególności nie używania w pokojach urządzeń elektrycznych i gazowych nie będących na wyposażeniu domu.
 15. Goście powinni niezwłocznie powiadomić gospodarzy o powstaniu lub zauważeniu szkody w Gospodarstwie.
 16. Palenie tytoniu wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych, o których informują gospodarze.
 17. Dokonanie opłaty za pobyt oraz dopełnienie obowiązku meldunkowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez Gości.